NEWS&EVENTSKulthorn electric Co.,Ltd

05/10/2559 กิจกรรมโครงการ ''กุลธรเพื่อสังคม'

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา KU ร่วมกับบริษัทในเครือ ได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการที่เกี่ยวกับงานรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร CSR TEAM ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนที่ยังขาดแคลนให้ได้รับประโยชน์ในโครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านโนนสูง โดยมีคุณสุธี สิมะกุลธร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณะครูและเด็กนักเรียน ที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกต่างๆ จนสำเสร็จภารกิจในครั้งนี้.....ซึ่ง KU ก็มีคณะทำงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย