NEWS&EVENTSKulthorn electric Co.,Ltd

12/04/2564 กิจกรรมโครงการ “กุลธรเพื่อสังคม”

www.repliquemontre.fr

 

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา KU ร่วมกับบริษัทในเครือ ได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการที่เกี่ยวกับงานรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร CSR TEAM ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดแคราย
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนที่ยังขาดแคลนให้ได้รับประโยชน์ในโครงการพัฒนาโรงเรียนวัดแคราย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน