NEWS&EVENTSKulthorn electric Co.,Ltd

NEWS & EVENTSNEWS

22/08/2561 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อน้อง

เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ทางกลุ่มธร CSR เพื่อสังคมและชุมชนได้ออกพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการที่เกี่ยวกับงานรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อน้อง

12/09/2559 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือกุลธรเข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

15/09/2559 ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ LOGISTICS CONSULT 2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 กับสำนักงานโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท รางวัลลดต้นทุน โลจิสติกส์ ดีเด่น

NEWS & EVENTSEVENTS

05/10/2559 กิจกรรมโครงการ ''กุลธรเพื่อสังคม'

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา KU ร่วมกับบริษัทในเครือ ได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการที่เกี่ยวกับงานรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร CSR TEAM ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

12/09/2559 กิจกรรมโครงการ “กุลธรเพื่อสังคม”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา KU ร่วมกับบริษัทในเครือ ได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการที่เกี่ยวกับงานรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร CSR TEAM ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดแคราย