NEWS&EVENTSKulthorn electric Co.,Ltd

NEWS & EVENTSNEWS

21/09/2563 AHR EXPO 2020

AHR EXPO 2020 at Oragne County Convention Center

21/09/2563 The Big 5 show 2019

The big 5 show 2019 Dubai World Trade Centre, Dubai, UAE

12/04/2564 BANGKOK RHVAC 2019

BANGKOK RHVAC 2019 "Bangkok Refrigeration, Heating, Ventilation, and Air-Conditioning trade fair."

11/12/2562

เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ทางกลุ่มธร CSR เพื่อสังคมและชุมชนได้ออกพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการที่เกี่ยวกับงานรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อน้อง

12/09/2559 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือกุลธรเข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

12/04/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ LOGISTICS CONSULT 2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 กับสำนักงานโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท รางวัลลดต้นทุน โลจิสติกส์ ดีเด่น

NEWS & EVENTSEVENTS

12/04/2564 กิจกรรมโครงการ “กุลธรเพื่อสังคม”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา KU ร่วมกับบริษัทในเครือ ได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการที่เกี่ยวกับงานรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร CSR TEAM ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดแคราย