NEWS&EVENTSKulthorn electric Co.,Ltd

11/12/2562

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อน้อง  ซึ่งในกิจกรรมนี้ KU ของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ส่งต่อให้กับน้อง ที่ด้อยโอกาส และด้อยพัฒนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ต่อไปในอนาคตข้างหน้ากิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสุภาณี จันทศาศวัต เป็นประธานเปิดงานและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียน รวมทั้งสิ้น 6 โรงเรียนในบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งร่วมแข่งขันกีฬากระชับมิตร ระหว่างนักเรียนโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม และคณะทำงานกุลธรเพื่อสังคมด้วย อาทิเช่น ฟุตซอล บาสเกตบอล และ วอลเล่ย์บอล งานนี้เสียทั้งเหงื่อ ได้ทั้งความสนุกสนาน และความสามัคคีในกลุ่มกลธรอีกด้วย