NEWS&EVENTSKulthorn electric Co.,Ltd

12/04/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ LOGISTICS CONSULT 2559  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 กับสำนักงานโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท รางวัลลดต้นทุน โลจิสติกส์ ดีเด่น

 

 

 

replique omega